-

Faste aktiviteter i Glashuset:

- Lektiehjælp  (i samarbejde med Ishøj Ungdomsskole) mandag og onsdag fra 16.00-19.00

- IT-hjælp – onsdage fra 16.00-18.00

- Mødregruppe (i samarbejde med Ishøj Kommunes Sundhedsplejersker) onsdag fra 10.00-13.30

- Barselscafe – Torsdage fra 10.00-12.00

- Ishøj Kvindeforening ( torsdag fra 17.30-21.00)

- Vejleåparkens kor / Sanglærkerne - onsdag fra 15.00-17.00

- Formiddagsbanko (Glashusets bankoforening) 1/x om måneden om fredagen

- Håndarbejdscafé (i samarbejde med de frivillige) mandag og onsdag fra 18.00-20.00

- Tyrkisk Sazgruppe – onsdag fra 18.30-21.00

- Pop-up bibliotek i huset i Caféens åbningstider – læs mere om Pop-up bibliotek på Helhedsplanens hjemmeside http://www.vparken.dk

- Dans – for unge fra 12-16 år -hver mandag fra 17.30-19.00 –  læs mere om Urban indsatsen på Helhedsplanens hjemmeside http://www.vparken.dk

- Gadeteater – for unge fra 12-16 – hver tirsdag fra 17.00-20.00 – læs mere om Gadeteater på Helhedsplanens hjemmeside http://www.vparken.dk