-

Information om Kulturboen “i Glashuset”

Stenbjerggårds boligselskab har fra 2007 sammen med AAB afd. 55 og Ishøj Kommune fået midler fra Landsbyggefonden til det såkaldte Kulturbro-projekt i Vejleåparken. Projektet blev dog i 2010 stoppet og midlerne blev i 2011 splittet op mellem de to boligselskaber på grund af interne uenigheder.

Fra september 2011 til 31. august 2012 gennemfører Glashuset efterfølgende en række projekter, dog stadig i tæt samarbejde med AAB afd. 55, som tidligere blev varetaget samlet i Kulturbro-projektet.

Glashusets følgegruppe er ligeledes følgegruppe for den resterende del af Stenbjerggårds Boligselskabs del af Kulturbroen og Glashusets leder, Lasse Matthiessen, står for projektledelsen heraf.

AAB afd. 55 og Stenbjerggårds Bestyrelse har nedsat et koordinationsudvalg, hvori der samarbejdes om koordination af fælles projekter.

Glashuset Følgegruppe består af tre bestyrelsesmedlemmer fra Stenbjerggårds Boligselskabs Bestyrelse:

 

Lena Lumby, Formand for Stenbjerggårds Boligselskab

Johnny Jensen, Næstformand for Stenbjerggårds Boligselskab

Bent Jensing, Kasserer for Stenbjerggårds Boligselskab

 

Herudover deltager medarbejderne Lasse Matthiessen og Fatiha El Amrani i møderne. Se “Medarbejdere”.